Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät

Kiinteistön jätevesiä täytyy käsitellä siksi, että omasta ja naapurin kaivosta saa jatkossakin puhdasta vettä ja että uimarannat ja muut lähivedet säilyvät hyvälaatuisina. Heikkolaatuiset kaivovedet aiheuttavat terveysriskin haja-asutusalueiden asukkaille.

Jokaisen olisi hyvä hoitaa jätevesien käsittelynsä yhtä hyvin kuin toivoo naapurinsakin hoitavan.

Jätevesijärjestelmät ovat aina riski kaivoveden laadulle. Vuotavat jätevesijärjestelmät saastuttavat ajan myötä pohjaveden tai taudinaiheuttajamikrobit (bakteerit ja virukset) kulkeutuvat jätevesijärjestelmän saastuttamasta maaperästä pohjaveteen esimerkiksi sadeveden mukana.

Kaivoveteen kulkeutunut jätevesi aiheuttaa ensin maku- ja hajuhaittoja, lisäksi likaantunut juomavesi voi aiheuttaa vatsaoireita.

Kun ammattitaitoinen suunnittelija on valinnut menetelmän, joka on mitoitettu ja suunniteltu juuri sinun kiinteistöllesi, on rakennettu oikein sekä sitä käytetään ja huolletaan asianmukaisesti, voit luottaa sen olevan riittävän tehokas.

Jätevesijärjestelmäremontin vaiheet:

– Tilaa meiltä ammattitaitoinen suunnittelu.

– Teemme kirjallisen urakkatarjouksen jätevesijärjestelmäremontista.

– Kun olet hyväksynyt tarjouksen, voimme aloittaa remontin sinulle sopivana ajankohtana.

– Jätevesijärjestelmäremontti valmistuu alle viikossa.

– Dokumentoimme työvaiheet ja saat niistä raportin loppukatselmuspöytäkirjan yhteydessä.